הקוד האתי של טלדור נוסח תוך התבססות על ערכי החברה, ערכים אלו מלווים אותנו לאורך הדרך במהותם הינם ליבת הארגון, כך שאני רואה את טלדור כחברה מחויבת להם ואותנו העובדים בחברה- מיישמים אותם אני רואה חשיבות רבה בתהליך מיסוד הקוד והטמעתו".
אריה רימיני, מנכ"ל טלדור
למידע נוסף
משאבי אנוש
פקס: 03-9298318
דוא"ל:
hr@taldor.co.il

קוד אתי

הקוד האתי של טלדור מהווה עבורנו מצפן להתנהלות ערכית מול כל בעלי העיניין של החברה הקוד גובש בשיתוף עם עובדים ומנהלים ממגוון יחידות עסקיות ותפקידים בארגון.
ביחד עמם הגדרנו ששה ערכים מרכזיים, כאשר תחת כל ערך מצויה רשימת הצהרות אתיות הנגזרות ממנו - חלקן של ההצהרות הנן התחייבויות לאופן בו אנו מקיימים את הערך בארגון ובחלקן מדובר בהתוויית כיוון והצהרה להיכן אנו שואפים להגיע.

ששת הערכים שהוגדרו:
אחריות
מקצוענות
הוגנות
מצויינות
ראיית האדם
העוצמה שבשיתוף

לצפייה בקוד האתי של טלדור